Izaberite stranicu

ZAŠTO STUDIRATI TURIZAM I HOTELIJERSTVO?

 

 • Privredna grana koja neprestano raste i razvija se
 • Sigurno zaposlenje u turističkim agenicijama, hotelima, restoranima, turističkim organizacijama, nacionalnim parkovima, itd.
 • Rad sa ljudima u dinamičnom okruženju, putovanja.

 

ZAŠTO STUDIRATI NA VPŠ?

 

 • Stekni veštine i znanje kroz praktičan rad i stručnu praksu u kompanijama kao što su turističko-hotelski kompleks „Fruške terme“,Etno selo „Vrdnička kula“, Hotel Vojvodina,turistička agencija „Mozaik Primo“, Kompas Tourism & Travel, Magelan Travel, Turistička organizacija Vojvodine, itd.
 • Uči u malim grupama kroz interaktivnu nastavu i sa pristupačnim profesorima
 • Usvoji znanja kroz multidisciplinarni pristup– stručni predmeti iz turizma, ali i iz ekonomije, menadžmenta, informacionih tehnologija, stranih jezika
 • Završi studije za 3 godine i zaposli se ili nastavi studije na master studijskom programu
 • Studiraj u kampusu u Novom Sadu i iskoristi sve pogodnosti za studente (domovi, menza, stipendije itd.)
 • Iskoristi budžetska mesta i povoljne školarine

 

KADA I KAKO KONKURIŠEM?  – više informacija o konkursu možete naći ovde

 

Datum konkursa objavljuje ministarstvo krajem maja. Zaprati našu Facebook stranicu da budeš informisan

 

KAKO I KADA POLAŽEM PRIJEMNI?

 

Kada je prijemni? Datum prijemnog ispita objavljuje Ministarstvo krajem maja. Zaprati našu Facebook stranicu da budeš informisan

 

Kako da se pripremim? Preuzmi zbirku zadataka za prijemni

 

Kako izgleda prijemni? Polažu se 2 predmeta po izboru: geografija, sociologija, psihologija, ekonomija, poslovna ekonomija, matematika ili informatika

 

Kako se rangiraju studenti? Maksimum bodova je 100.

 

40 bodova iz srednje škole (zbir prosečnih ocena iz svih razreda x 2)

30 bodova na 1. predmetu na prijemnom

30 bodova na 2. predmetu na prijemnom

 

DETALJNIJE O PROGRAMU TURIZAM I HOTELIJERSTVO

 

Osnovne strukovne studije na studijskom programu Turizam i hotelijerstvo koncipirane su u skladu sa potrebama tržišta rada, trendovima u visokoškolskom obrazovanju utemeljenim na smernicama Bolonjske deklaracije i savremenim tendencijama u turizmu. Turistička privreda zapošljava veoma veliki broj ljudi, a s obzirom na stalan porast broja turista, kako u svetu, tako i u Srbiji, očekuje se da će potrebe za kadrovima u oblasti turizma i hotelijerstva takođe rasti.

 

Studijski program Turizam i hotelijerstvo zasniva se na multidisciplinarnom pristupu i sinergiji teorijskih i praktičnih znanja, a pored stručnih predmeta iz oblasti turizma i hotelijerstva obezbeđuje i znanja iz ekonomije, menadžmenta, korišćenja informacionih tehnologija i poznavanja stranih jezika, u cilju što kvalitetnijeg osposobljavanja studenata za poslove u turističkoj i hotelijerskoj delatnosti.

 

Važan segment studijskog programa podrazumeva usvajanje i usavršavanje veština i znanja kroz stručnu praksu koja se obavlja u brojnim organizacijama sa kojima Visoka poslovna škola strukovnih studija uspešno sarađuje.

 

Studenti će nakon završenih osnovnih strukovnih studija steći savremena teorijska i praktična znanja i veštine koje mogu primenjivati u najsloženijim situacijama sa kojima će se susretati u obavljanju svojih svakodnevnih profesionalnih aktivnosti.

 

Raznolikost poslova u turizmu veoma je izražena, što kao rezultat donosi brojne mogućnosti za zapošljavanje. Studenti se nakon završenih osnovnih strukovnih studija na studijskom programu Turizam i hotelijerstvo mogu zaposliti na različitim pozicijama u:

 

 • turističkim agencijama
 • hotelima, restoranima i drugim ugostiteljskim objektima
 • organizacijama u vezi sa saobraćajem
 • aviokompanijama ili cruising kompanijama
 • u lokalnim, regionalnim i nacionalnim turističkim organizacijama
 • destinacijskim menadžment organizacijama
 • nacionalnim parkovima, akva-parkovima, tematskim parkovima, ustanovama kulture, vinarijama i dr.
Rbr.ŠifraNazivSemestarBr. časovaESPB
117OO01Osnovi ekonomije13+27
217ST01Osnovi menadžmenta12+26
317ST03Poslovno pravo12+26
4Izborna korpa (Prvi strani poslovni jezik 1)12+25
17ST02EPrvi strani poslovni jezik 1 Engleski
17ST02NPrvi strani poslovni jezik 1 Nemački
5Izborna korpa I12+25
17OO03Psihologija
17OO02Sociologija
617ST04Osnovi organizacije22+26
717ST05Računovodstvo23+27
817OO05Nacionalna ekonomija22+26
917OO04Matematika22+26
10Izborna korpa II22+26
17SA02Ekološki menadžment
17SA01Agroekonomija
Rbr.ŠifraNazivSemestarBr. časovaESPB
117SA04Poslovna statistika33+27
217SA03Primena informacionih tehnologija33+27
317ST26Osnovi turizma i hotelijerstva33+26
417SA24Posebni oblici turizma32+26
5Izborna korpa III32+26
17SA25Prirodni resursi u turizmu
17SA26Turistička geografija
617SA27Ekonomika turizma42+26
717ST27Marketing u turizmu42+26
8Izborna korpa (Prvi strani poslovni jezik 2)42+25
17ST09EPrvi strani poslovni jezik 2 Engleski
17ST09NPrvi strani poslovni jezik 2 Nemački
917ST28Menadžment događaja43+27
10Stručna praksa I (TH)40+0+54