Izaberite stranicu

Prijava ispita za septembarski rok će biti od 05, 06. i 07. jul 2022. godine,

Uplate za prijavu ispita, molbe i ostale obaveze moraju biti izvršene zaključno sa  01.07.2022. godine u 12h, kako bi bile blagovremeno proknjižene.

Mole se studenti da prilikom prijave ispita iz predmeta obrate pažnju kod kojeg nastavnika prijavljuju isti. Student može polagati predmet isključivo kod nastavnika kod kojeg je prijavio ispit iz predmeta.

Potrebno je da studenti provere prijave svojih ispita pre početka ispitnog roka i, ukoliko postoje neslaganja, da se što pre jave u studentsku službu.

Ukoliko za predmet nije definisan nastavnik ili datum polaganja, potrebno je da se odmah jave u studentsku službu.

Molbe za istovremeno polaganje kolokvijuma i ispita moraju biti izvršene zaključno sa 20.08.2022.

Napomene u vezi sa lokacijom održavanja

  • Ispiti koji se održavaju u učionicama sa oznakom KP, održavaju se u prostorijama Škole na Bulevaru Kralja Petra I, broj 38/III
  • Ispiti koji se održavju u učionicama bez dodatne slovne oznake, održavaju se u prostorijama Škole na Limanu, Vladimira Perića – Valtera 4

Uputstvo za elektronsku prijavu ispita možete videti na sledećem linku:

http://www.vps.ns.ac.rs/uputstvo-za-elektronsku-prijavu-ispita/


PredmetNastavnikDatumVremeUcionica
Elektronski sistemi plaćanja (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 29-08-2022 09:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica7

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 29-08-2022 09:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica7

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 29-08-2022 09:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica7

Poslovno komuniciranje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 29-08-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 29-08-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 02-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica9

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) dr Milijana Roganović 02-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 30-08-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 30-08-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 02-09-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 02-09-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) dr Đorđe Ćuzović 02-09-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Zoran Marošan 03-09-2022 12:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Zoran Marošan 03-09-2022 12:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 03-09-2022 14:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Branka Paunović 07-09-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija (Bol. 07 – SS) dr Stevan Tomašević 07-09-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 05-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PB) Tema 3 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 05-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 05-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) dr Veronika Boškov 05-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 05-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 06-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 06-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Danijela Čolić 06-09-2022 13:30

Učionica12

Učionica13

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Danijela Čolić 06-09-2022 13:30

Učionica12

Učionica13

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Danijela Čolić 06-09-2022 13:30

Učionica12

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Pre Bol.) Danijela Čolić 06-09-2022 13:30

Učionica12

Učionica13

Poslovna etika (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 31-08-2022 09:00

Učionica13

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 31-08-2022 12:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 08-09-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Teorija i analiza bilansa (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 08-09-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Upravljanje porodičnim poslovima (Pre Bol.) dr Maja Vukadinović 01-09-2022 17:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 01-09-2022 09:00

Učionica9

Organizaciono ponašanje (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 02-09-2022 13:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 09-09-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 09-09-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 09-09-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 09-09-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 09-09-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 12) dr Branka Maksimović 09-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 09-09-2022 12:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 09-09-2022 12:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 09-09-2022 12:00

Učionica14_KP

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 09-09-2022 12:00

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 09-09-2022 12:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 30-08-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Uvod u e-biznis (Pre Bol.) dr Predrag Ranitović 29-08-2022 09:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica7

Ponašanje potrošača (Pre Bol.) dr Dragoljub Jovičić 29-08-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Milijana Roganović 02-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica9

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Pre Bol.) dr Milijana Roganović 02-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica9

Trgovinski marketing (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 30-08-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 30-08-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje turističkim preduzećima (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 30-08-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodni turizam (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 30-08-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovni informacioni sistemi (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 03-09-2022 12:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) dr Marija Vuković 03-09-2022 12:00

Amfiteatar2

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 03-09-2022 14:00

Učionica12

Učionica13

Personalne finansije (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 03-09-2022 14:00

Učionica12

Učionica13

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 03-09-2022 14:00

Učionica12

Učionica13

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) dr Dejan Đurić 30-08-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) dr Branka Paunović 07-09-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) dr Dejan Đurić 30-08-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) dr Stevan Tomašević 07-09-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi turizma (Pre Bol.) dr Nataša Pavlović 07-09-2022 17:00

Učionica12

Učionica13

Poslovna statistika (Pre Bol.) dr Nataša Papić Blagojević 08-09-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 05-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 05-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Upravljanje projektima (Bol. 07 – SS) dr Veronika Boškov 05-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Marketing (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 05-09-2022 09:00

Učionica14

Programski jezici I (Pre Bol.) dr Goran Aritonović 05-09-2022 13:00

Laboratorija 3

Učionica12

Programski jezici II (Pre Bol.) dr Goran Aritonović 05-09-2022 13:00

Laboratorija 3

Učionica12

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 06-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 06-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 06-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 06-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 06-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 06-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 06-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 06-09-2022 13:30

Učionica12

Učionica13

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Danijela Čolić 06-09-2022 13:30

Učionica12

Učionica13

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Danijela Čolić 06-09-2022 13:30

Učionica12

Učionica13

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Danijela Čolić 06-09-2022 13:30

Učionica12

Učionica13

Poslovno pravo (Bol. 12) dr Isidora Milošević 31-08-2022 09:00

Učionica13

Turistička legislativa (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 31-08-2022 09:00

Učionica13

Poslovna etika (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 31-08-2022 09:00

Učionica13

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Biljana Stankov 31-08-2022 16:00

Amfiteatar2

Ekonomika trgovine (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 31-08-2022 16:00

Amfiteatar2

Finansijski menadžment (Pre Bol.) dr Biserka Komnenić 09-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Psihologija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 01-09-2022 09:00

Učionica9

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) dr Nikola Jančev 02-09-2022 13:00

Učionica13

Učionica14

Finansijski menadžment (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 09-09-2022 15:00

Učionica16

Personalne finansije (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 09-09-2022 15:00

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 02-09-2022 13:00

Učionica13

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 09-09-2022 12:00

Učionica14_KP

Poslovno planiranje (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 09-09-2022 12:00

Učionica14_KP

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 09-09-2022 12:00

Učionica14_KP

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 09-09-2022 12:00

Učionica14_KP

Računovodstvo trgovinskih preduzeća (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 09-09-2022 12:00

Učionica14_KP

Osnovi turizma i hotelijerstva (Pre Bol.) dr Bojana Kovačević Berleković 10-09-2022 12:00

Učionica16

Okruženje poslovanja (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 30-08-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Upravljanje rastom preduzeća (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 30-08-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Menadžment nabavke (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 29-08-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Marketing istraživanje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 29-08-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ponašanje potrošača (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 29-08-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ponašanje potrošača (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 29-08-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) dr Dragana Milić 29-08-2022 14:00

Učionica12

Učionica13

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Dragana Milić 29-08-2022 14:00

Učionica12

Učionica13

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) dr Dragana Milić 29-08-2022 14:00

Učionica12

Učionica13

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) dr Dragana Milić 29-08-2022 14:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Dragana Milić 29-08-2022 14:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 30-08-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 30-08-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodna trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 02-09-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Primena informacionih tehnologija (Bol. 12) dr Zoran Marošan 03-09-2022 12:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 03-09-2022 12:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) dr Marija Vuković 03-09-2022 12:00

Amfiteatar2

Javne finansije (Bol. 12) dr Marija Vuković 03-09-2022 12:00

Amfiteatar2

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Marija Vuković 03-09-2022 12:00

Amfiteatar2

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 03-09-2022 14:00

Učionica12

Učionica13

Javne finansije (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 03-09-2022 14:00

Učionica12

Učionica13

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 03-09-2022 14:00

Učionica12

Učionica13

Javne finansije i budžetiranje (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 03-09-2022 14:00

Učionica12

Učionica13

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) dr Ljiljana Jović 03-09-2022 14:00

Učionica12

Učionica13

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) dr Dejan Đurić 30-08-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Poslovno okruženje (Bol. 12) dr Dejan Đurić 30-08-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 07 – SS) dr Branka Paunović 07-09-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Geopolitika (Bol. 12) dr Dejan Đurić 30-08-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Baze podataka (Pre Bol.) dr Danijela Tešendić 08-09-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica7

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 05-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 05-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Poznavanje robe (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 05-09-2022 09:00

Učionica14

Tehnologija proizvodnje hrane (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 05-09-2022 09:00

Učionica14

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) dr Dejan Živkov 05-09-2022 17:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 06-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 06-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 06-09-2022 13:30

Učionica12

Učionica13

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) dr Željko Račić 30-08-2022 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Bankarstvo (Bol. 12) dr Željko Račić 30-08-2022 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment nabavke (Bol. 12) dr Biljana Stankov 31-08-2022 16:00

Amfiteatar2

Preduzetništvo (Bol. 12) dr Biljana Stankov 31-08-2022 16:00

Amfiteatar2

Međunarodna ekonomija (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 31-08-2022 16:00

Amfiteatar1

Osnovi revizije (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 08-09-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 08-09-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 09-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) dr Gordana Vuksanović 01-09-2022 09:00

Učionica9

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 01-09-2022 09:00

Učionica9

Poslovanje medija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 01-09-2022 09:00

Učionica9

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) dr Jovan Njegić 09-09-2022 15:00

Učionica16

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) dr Jovan Njegić 09-09-2022 15:00

Učionica16

Matematika (Bol. 12) dr Sanja Lončar 02-09-2022 12:00

Laboratorija 4

Učionica9

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) dr Bojana Kovačević Berleković 09-09-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Agroekonomija (Bol. 12) dr Branka Maksimović 09-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Marketing istraživanje (Bol. 12) dr Branka Maksimović 09-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Matematika (Bol. 12) dr Miloš Japundžić 10-09-2022 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 29-08-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Biserka Komnenić 09-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Tržišno poslovanje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 29-08-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osiguranje (Bol. 12) dr Dragana Milić 29-08-2022 14:00

Učionica12

Učionica13

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Milijana Roganović 02-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica9

Menadžment usluga (Bol. 12) dr Milijana Roganović 02-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica9

Ruralni turizam (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 30-08-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika turizma (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 30-08-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Elektronska trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 02-09-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Elektronska trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 02-09-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 02-09-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Poslovni aplikativni sistemi (Bol. 12) dr Zoran Marošan 03-09-2022 12:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) dr Marija Vuković 03-09-2022 12:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Marija Vuković 03-09-2022 12:00

Amfiteatar2

Osiguranje (Bol. 12) dr Marija Vuković 03-09-2022 12:00

Amfiteatar2

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 03-09-2022 14:00

Učionica12

Učionica13

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) dr Branka Paunović 07-09-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Branka Paunović 07-09-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) dr Branka Paunović 07-09-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) dr Branka Paunović 07-09-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) dr Boris Kuzman 07-09-2022 12:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) dr Boris Kuzman 07-09-2022 12:00

Učionica12

Učionica13

Aktuarstvo (Bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 08-09-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) dr Veronika Boškov 05-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Upravljanje kvalitetom (Bol. 12) dr Veronika Boškov 05-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) dr Veronika Boškov 05-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) dr Veronika Boškov 05-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) dr Dejan Živkov 05-09-2022 17:00

Amfiteatar1

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) dr Dejan Živkov 05-09-2022 17:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 06-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 06-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 06-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 06-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Bankarski menadžment (Bol. 12) dr Željko Račić 30-08-2022 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) dr Željko Račić 30-08-2022 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 31-08-2022 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TR) Tema 2 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 31-08-2022 16:00

Amfiteatar2

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 12) dr Biljana Stankov 31-08-2022 16:00

Amfiteatar2

Međunarodne organizacije i integracije (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 31-08-2022 16:00

Amfiteatar1

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 31-08-2022 16:00

Amfiteatar1

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 08-09-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 08-09-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Upravljačko računovodstvo (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 08-09-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Finansijski menadžment (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 09-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Sociologija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 01-09-2022 09:00

Učionica9

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) dr Jovan Njegić 09-09-2022 15:00

Učionica16

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) dr Nikola Jančev 02-09-2022 13:00

Učionica13

Učionica14

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 09-09-2022 15:00

Učionica16

Poslovna matematika (Pre Bol.) dr Sanja Lončar 02-09-2022 12:00

Laboratorija 4

Učionica9

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 09-09-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Posebni oblici turizma (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 09-09-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Posebni oblici turizma (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 09-09-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 09-09-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 09-09-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 09-09-2022 12:00

Učionica14_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) dr Miloš Japundžić 10-09-2022 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) dr Jovan Njegić 09-09-2022 15:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 3 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 29-08-2022 09:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica7

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 4 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 29-08-2022 09:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica7

Marketing (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 29-08-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 12) dr Dragana Milić 29-08-2022 14:00

Učionica12

Učionica13

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 02-09-2022 13:00

Laboratorija 3

Učionica7

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 02-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 30-08-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 30-08-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 30-08-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ruralni turizam (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 30-08-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Informacioni sistemi u turizmu (Bol. 12) dr Zoran Marošan 03-09-2022 12:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Primena informacionih tehnologija (Bol. 16) dr Zoran Marošan 03-09-2022 12:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 03-09-2022 12:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 03-09-2022 12:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 03-09-2022 12:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 2 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 03-09-2022 12:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Operativni sistemi (Bol. 16) dr Zoran Marošan 03-09-2022 12:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) dr Branka Paunović 07-09-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi ekonomije (Bol. 12) dr Dejan Đurić 30-08-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Dejan Đurić 30-08-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Stevan Tomašević 07-09-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Biznis plan (Bol. 17) dr Boris Kuzman 07-09-2022 12:00

Učionica12

Učionica13

Baze podataka (Bol. 16) dr Danijela Tešendić 08-09-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica7

Računarske mreže (Bol. 16) dr Danijela Tešendić 08-09-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica7

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 05-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Uvod u programiranje (Bol. 16) dr Goran Aritonović 05-09-2022 13:00

Laboratorija 3

Učionica12

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Dejan Živkov 05-09-2022 17:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 16) dr Nataša Bikicki 06-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 16) dr Nataša Bikicki 06-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 16) Danijela Čolić 06-09-2022 13:30

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 16) Danijela Čolić 06-09-2022 13:30

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 12) dr Isidora Milošević 31-08-2022 09:00

Učionica13

Poslovno pravo (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 31-08-2022 09:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 31-08-2022 16:00

Amfiteatar2

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) dr Jelena Damnjanović 31-08-2022 16:00

Amfiteatar1

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 31-08-2022 16:00

Amfiteatar2

Integrisani razvojni alati (Bol. 16) dr Đorđe Pržulj 01-09-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica7

Psihologija (Bol. 16) dr Maja Vukadinović 01-09-2022 17:00

Učionica13

Informacioni sistemi (Bol. 16) dr Jasmina Novaković 09-09-2022 11:30

Laboratorija 4

Učionica7

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 09-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Jovan Njegić 09-09-2022 15:00

Učionica16

Principi menadžmenta (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 02-09-2022 13:00

Učionica13

Učionica14

Diskretne matematičke strukture (Bol. 16) dr Sanja Lončar 02-09-2022 12:00

Laboratorija 4

Učionica9

Projektovanje algoritama (Bol. 16) dr Sanja Lončar 02-09-2022 12:00

Laboratorija 4

Učionica9

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 12) dr Branka Maksimović 09-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Poznavanje robe (Bol. 12) dr Branka Maksimović 09-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 09-09-2022 12:00

Učionica14_KP

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 09-09-2022 12:00

Učionica14_KP

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 09-09-2022 12:00

Učionica14_KP

Matematika (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 10-09-2022 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 30-08-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Operaciona istraživanja (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 10-09-2022 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 16) dr Suzana Marković 07-09-2022 10:00

Laboratorija 5

Učionica8

Napredne veb tehnologije (Bol. 16) dr Suzana Marković 07-09-2022 10:00

Laboratorija 5

Učionica8

Objektno-orijentisano programiranje (Bol. 16) dr Mirjana Mikalački 07-09-2022 17:00

Laboratorija 3

Učionica7

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 29-08-2022 09:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica7

Arhitektura računarskih sistema (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 29-08-2022 09:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica7

Bezbednost informacionih sistema (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 29-08-2022 09:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica7

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 29-08-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Marketing (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 29-08-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Digitalni marketing (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 02-09-2022 13:00

Laboratorija 3

Učionica7

Osnovi organizacije (Bol. 17) dr Milijana Roganović 02-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica9

Osnovi organizacije (Bol. 17) dr Milijana Roganović 02-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica9

Ekonomika turizma (Bol. 07) dr Tatjana Bošković 30-08-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 03-09-2022 12:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 03-09-2022 12:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Alati za poslovno odlučivanje (Bol. 16) dr Zoran Marošan 03-09-2022 12:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Primena informacionih tehnologija (Bol. 17) dr Zoran Marošan 03-09-2022 12:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Ekonomika javnog sektora (Pre Bol.) dr Marija Vuković 03-09-2022 12:00

Amfiteatar2

Savremene tendencije u javnoj upravi (Pre Bol.) dr Marija Vuković 03-09-2022 12:00

Amfiteatar2

Uvod u finansije (Bol. 17) dr Branka Paunović 07-09-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Branka Paunović 07-09-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) dr Nataša Pavlović 07-09-2022 17:00

Učionica12

Učionica13

Preduzetničke finansije (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 07-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Posebni oblici turizma (Bol. 17) dr Aleksandra Dragin 08-09-2022 09:00

Učionica12

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) dr Nataša Papić Blagojević 08-09-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 05-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Veronika Boškov 05-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Veronika Boškov 05-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Upravljanje projektima (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 05-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Marketing (Bol. 17) dr Branka Maksimović 05-09-2022 09:00

Učionica14

Razvoj poslovnih aplikacija (Bol. 16) dr Goran Aritonović 05-09-2022 13:00

Laboratorija 3

Učionica12

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 17) dr Vladimir Stojanović 05-09-2022 09:00

Učionica8

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 06-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 06-09-2022 13:30

Učionica12

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 06-09-2022 13:30

Učionica12

Učionica13

Bankarstvo (Bol. 17) dr Željko Račić 30-08-2022 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno pravo (Bol. 17) dr Isidora Milošević 31-08-2022 09:00

Učionica13

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 31-08-2022 12:00

Učionica13

Turistička geografija (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 31-08-2022 12:00

Učionica13

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 31-08-2022 12:00

Učionica13

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Jelena Damnjanović 31-08-2022 16:00

Amfiteatar1

Osnovi revizije (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 08-09-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Softverski inženjering (Bol. 16) dr Đorđe Pržulj 01-09-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica7

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) dr Maja Vukadinović 01-09-2022 17:00

Učionica13

Menadžment troškova (Bol. 17) dr Dragana Milić 29-08-2022 14:00

Učionica12

Učionica13

Osnovi ekonomije (Bol. 17) dr Dejan Đurić 30-08-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) dr Dejan Đurić 30-08-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Sociologija (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 01-09-2022 09:00

Učionica9

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 02-09-2022 13:00

Učionica13

Učionica14

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 09-09-2022 15:00

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 17) dr Biljana Stankov 31-08-2022 16:00

Amfiteatar2

Međunarodna ekonomija (Bol. 17) dr Jelena Damnjanović 31-08-2022 16:00

Amfiteatar1

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 09-09-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Agroekonomija (Bol. 17) dr Branka Maksimović 09-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) dr Branka Maksimović 09-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Ekološki menadžment (Bol. 17) dr Slaviša Đukanović 09-09-2022 12:00

Učionica14_KP

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 30-08-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 10-09-2022 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Matematika (Bol. 17) dr Miloš Japundžić 10-09-2022 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Kanali marketinga (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 29-08-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ponašanje potrošača (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 29-08-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Savremeno tržišno poslovanje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 29-08-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Dragana Milić 29-08-2022 14:00

Učionica12

Učionica13

Liderstvo (Bol. 17) dr Milijana Roganović 02-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica9

Trgovinski menadžment (Bol. 17) dr Milijana Roganović 02-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 30-08-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika turizma (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 30-08-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment događaja (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 30-08-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 02-09-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Elektronska trgovina (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 02-09-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Interakcija čovek računar (Bol. 16) dr Zoran Marošan 03-09-2022 12:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Marija Vuković 03-09-2022 12:00

Amfiteatar2

Javne finansije (Bol. 17) dr Marija Vuković 03-09-2022 12:00

Amfiteatar2

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 17) dr Ljiljana Jović 03-09-2022 14:00

Učionica12

Učionica13

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) dr Branka Paunović 07-09-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje investicijama (Bol. 17) dr Mirela Momčilović 30-08-2022 09:00

Učionica12

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 07-09-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Marketing u turizmu (Bol. 17) dr Nataša Pavlović 07-09-2022 17:00

Učionica12

Učionica13

Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) dr Sanja Lončar 08-09-2022 12:00

Laboratorija 4

Učionica8

Finansijska i aktuarska matematika (Bol. 17) dr Nataša Papić Blagojević 08-09-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Poslovna statistika (Pre Bol.) dr Nataša Papić Blagojević 08-09-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Projektni menadžment (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 05-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 05-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Trendovi i inovacije u turizmu (Bol. 17) dr Veronika Boškov 05-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Preduzetnički menadžment (Bol. 17) dr Veronika Boškov 05-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) dr Veronika Boškov 05-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Branka Maksimović 05-09-2022 09:00

Učionica14

Međunarodne finansije (Bol. 17) dr Dejan Živkov 05-09-2022 17:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 06-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 06-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 06-09-2022 13:30

Učionica12

Učionica13

Međunarodno bankarstvo (Bol. 17) dr Željko Račić 30-08-2022 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovna etika (Bol. 17) dr Isidora Milošević 31-08-2022 09:00

Učionica13

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 17) dr Biljana Stankov 31-08-2022 16:00

Amfiteatar2

Ekonomija Evropske unije (Bol. 17) dr Biljana Stankov 31-08-2022 16:00

Amfiteatar2

Poslovna analiza (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 08-09-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Poslovno okruženje (Bol. 17) dr Dejan Đurić 30-08-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 09-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 09-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) dr Jovan Njegić 09-09-2022 15:00

Učionica16

Osnovi menadžmenta (Bol. 17) dr Nikola Jančev 02-09-2022 13:00

Učionica13

Učionica14

Menadžment ljudskih resursa (Bol. 17) dr Nikola Jančev 02-09-2022 13:00

Učionica13

Učionica14

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) dr Biljana Stankov 31-08-2022 16:00

Amfiteatar2

Socijalno preduzetništvo (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 01-09-2022 09:00

Učionica9

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 09-09-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Upravljanje investicijama (Bol. 17) dr Dragana Milić 29-08-2022 14:00

Učionica12

Učionica13

Korporativno upravljanje (Bol. 17) dr Dragana Milić 29-08-2022 14:00

Učionica12

Učionica13

Sportsko-rekreativni turizam (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 09-09-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Istraživanje tržišta (Bol. 17) dr Branka Maksimović 09-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 10-09-2022 12:00

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 10-09-2022 12:00

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 10-09-2022 12:00

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 10-09-2022 12:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Milijana Roganović 02-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica9

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) dr Miroslav Jovanović 02-09-2022 16:00

Amfiteatar2

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) dr Miroslav Jovanović 02-09-2022 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 02-09-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Globalizacija (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 02-09-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Đorđe Ćuzović 02-09-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Marija Vuković 03-09-2022 12:00

Amfiteatar2

Međunarodno oporezivanje (Bol. 17 – SS) dr Marija Vuković 03-09-2022 12:00

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Marija Vuković 03-09-2022 12:00

Amfiteatar2

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) dr Marija Vuković 03-09-2022 12:00

Amfiteatar2

Međunarodna poreska politika (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 03-09-2022 14:00

Učionica12

Učionica13

Bankarsko poslovanje (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 07-09-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 07-09-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 30-08-2022 09:00

Učionica12

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Branka Paunović 07-09-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 07-09-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 07-09-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 07-09-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 30-08-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 07-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Boris Kuzman 07-09-2022 12:00

Učionica12

Učionica13

Poslovna statistika (Bol. 17) dr Nataša Papić Blagojević 08-09-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 05-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Veronika Boškov 05-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 05-09-2022 17:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 05-09-2022 17:00

Amfiteatar1

Monetarne finansije (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 05-09-2022 17:00

Amfiteatar1

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 05-09-2022 17:00

Amfiteatar1

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 05-09-2022 17:00

Amfiteatar1

Berzansko poslovanje (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 05-09-2022 17:00

Amfiteatar1

Poslovni engleski jezik (Bol. 17 – MS) dr Nataša Bikicki 06-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 30-08-2022 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 30-08-2022 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Željko Račić 30-08-2022 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Biljana Stankov 31-08-2022 16:00

Amfiteatar2

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 31-08-2022 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 31-08-2022 16:00

Amfiteatar1

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 31-08-2022 16:00

Amfiteatar1

Upravljanje porodičnim poslovanjem (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 01-09-2022 17:00

Učionica13

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 30-08-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Jelena Damnjanović 31-08-2022 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 08-09-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Maja Vukadinović 01-09-2022 17:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Biserka Komnenić 09-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Poslovne finansije (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 09-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 01-09-2022 17:00

Učionica13

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Biserka Komnenić 09-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 01-09-2022 17:00

Učionica13

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 01-09-2022 09:00

Učionica9

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) dr Jovan Njegić 09-09-2022 15:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Jovan Njegić 09-09-2022 15:00

Učionica16

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) dr Jovan Njegić 09-09-2022 15:00

Učionica16

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 09-09-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 09-09-2022 12:00

Učionica14_KP

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Slaviša Đukanović 09-09-2022 12:00

Učionica14_KP

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Ljiljana Jović 03-09-2022 14:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 29-08-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Milijana Roganović 02-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica9

Finansiranje malih i srednjih preduzeća (Bol. 17 – SS) dr Milijana Roganović 02-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 30-08-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 02-09-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 02-09-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Marija Vuković 03-09-2022 12:00

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Marija Vuković 03-09-2022 12:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Marija Vuković 03-09-2022 12:00

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 03-09-2022 14:00

Učionica12

Učionica13

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 03-09-2022 14:00

Učionica12

Učionica13

Finansijske berze (Bol. 17) dr Ljiljana Jović 03-09-2022 14:00

Učionica12

Učionica13

Instrumenti finansiranja javnih potreba (Bol. 17 – SS) dr Ljiljana Jović 03-09-2022 14:00

Učionica12

Učionica13

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 03-09-2022 14:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 07-09-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 07-09-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 30-08-2022 09:00

Učionica12

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 30-08-2022 09:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 30-08-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 30-08-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 07-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 07-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 07-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 07-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 08-09-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Primena statističkih modela u poslovanju (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 08-09-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 05-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 05-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 05-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 05-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Operativni menadžment (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 05-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 05-09-2022 17:00

Amfiteatar1

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 05-09-2022 17:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Dejan Živkov 05-09-2022 17:00

Amfiteatar1

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 06-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 30-08-2022 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 30-08-2022 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Isidora Milošević 31-08-2022 09:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 31-08-2022 16:00

Amfiteatar1

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 31-08-2022 16:00

Amfiteatar1

Menadžment u spoljnoj trgovini (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 31-08-2022 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Biserka Komnenić 09-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Biserka Komnenić 09-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 01-09-2022 17:00

Učionica13

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 01-09-2022 17:00

Učionica13

Uvod u veštačku inteligenciju (Bol. 16) dr Jovan Njegić 09-09-2022 15:00

Učionica16

Sociologija (Bol. 16) dr Gordana Vuksanović 01-09-2022 09:00

Učionica9

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Jovan Njegić 09-09-2022 15:00

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Jovan Njegić 09-09-2022 15:00

Učionica16

Organizaciono ponašanje (Bol. 17 – MS) dr Nikola Jančev 02-09-2022 13:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 09-09-2022 12:00

Učionica14_KP

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 09-09-2022 12:00

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Slaviša Đukanović 09-09-2022 12:00

Učionica14_KP

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 09-09-2022 12:00

Učionica14_KP

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 05-09-2022 17:00

Amfiteatar1

Osnovi organizacije (Bol. 20 dls) dr Milijana Roganović 02-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica9

Primena informacionih tehnologija (Bol. 20 dls) dr Zoran Marošan 03-09-2022 12:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Poslovni informacioni sistemi (Bol. 07 – SS) dr Zoran Marošan 03-09-2022 12:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 03-09-2022 12:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 03-09-2022 12:00

Amfiteatar2

Javne finansije (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 03-09-2022 12:00

Amfiteatar2

Uvod u finansije (Bol. 20 dls) dr Branka Paunović 07-09-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 20 dls) dr Branka Paunović 07-09-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje investicijama (Bol. 20 dls) dr Mirela Momčilović 30-08-2022 09:00

Učionica12

Računovodstvo (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 07-09-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 07-09-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi revizije (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 07-09-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi revizije (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 07-09-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Marketing u turizmu (Pre Bol.) dr Nataša Pavlović 07-09-2022 17:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 07-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Preduzetničke finansije (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 07-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Investiciono bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 07-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Strukture podataka i algoritmi (Pre Bol.) dr Sanja Lončar 08-09-2022 12:00

Laboratorija 4

Učionica8

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 08-09-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Poslovna statistika dr Nataša Papić Blagojević 08-09-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Finansijska i aktuarska matematika (Bol. 20 dls) dr Nataša Papić Blagojević 08-09-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Sistemi za upravljanje bazama podataka (Pre Bol.) dr Danijela Tešendić 08-09-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica7

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 05-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 20 dls) dr Dejan Živkov 05-09-2022 17:00

Amfiteatar1

Međunarodne finansije (Bol. 20 dls) dr Dejan Živkov 05-09-2022 17:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 06-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 06-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 06-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 20 dls) Danijela Čolić 06-09-2022 13:30

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 20 dls) Danijela Čolić 06-09-2022 13:30

Učionica12

Učionica13

Bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Željko Račić 30-08-2022 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodno bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Željko Račić 30-08-2022 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno pravo (Bol. 20 dls) dr Isidora Milošević 31-08-2022 09:00

Učionica13

Vrednovanje preduzeća dr Sanja Vlaović Begović 08-09-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Poslovna analiza (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 08-09-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 08-09-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Osnovi revizije (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 08-09-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 31-08-2022 16:00

Amfiteatar2

Računovodstvo (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 08-09-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Psihologija (Bol. 20 dls) dr Maja Vukadinović 01-09-2022 17:00

Učionica13

Sociologija (Bol. 20 dls) dr Gordana Vuksanović 01-09-2022 09:00

Učionica9

Osnovi ekonomije (Bol. 20 dls) dr Dejan Đurić 30-08-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Osiguranje (Bol. 17) dr Dragana Milić 29-08-2022 14:00

Učionica12

Učionica13

Upravljanje intelektualnom svojinom (Bol. 16) dr Biserka Komnenić 09-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Poslovne finansije (Bol. 20 dls) dr Biserka Komnenić 09-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Ekonomika preduzeća (Bol. 20 dls) dr Biserka Komnenić 09-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) dr Gordana Vuksanović 01-09-2022 09:00

Učionica9

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 20 dls) dr Jovan Njegić 09-09-2022 15:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 01-09-2022 09:00

Učionica9

Osnovi menadžmenta (Bol. 20 dls) dr Nikola Jančev 02-09-2022 13:00

Učionica13

Učionica14

Korporativno upravljanje (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 29-08-2022 14:00

Učionica12

Učionica13

Agroekonomija (Bol. 20 dls) dr Branka Maksimović 09-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Osiguranje (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 29-08-2022 14:00

Učionica12

Učionica13

Matematika (Bol. 20 dls) dr Miloš Japundžić 10-09-2022 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 29-08-2022 14:00

Učionica12

Učionica13

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 29-08-2022 09:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica7

Projektovanje veb aplikacija (Pre Bol.) dr Predrag Ranitović 29-08-2022 09:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica7

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 29-08-2022 09:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica7

Menadžment nabavke dr Marko Špiler 29-08-2022 13:00

Učionica8

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) dr Marija Vuković 03-09-2022 12:00

Amfiteatar2

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 20 dls) dr Branka Paunović 07-09-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Bankarsko poslovanje (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 07-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Menadžment događaja (Bol. 17) dr Boris Kuzman 07-09-2022 12:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 08-09-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Trendovi i inovacije u turizmu (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 31-08-2022 12:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Sanja Vlaović Begović 08-09-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 01-09-2022 09:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Nikola Jančev 02-09-2022 13:00

Učionica13

Učionica14

Digitalni marketing (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 29-08-2022 09:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica7

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Predrag Ranitović 29-08-2022 09:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica7

Internet stvari (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 29-08-2022 09:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica7

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 02-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica9

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 03-09-2022 12:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 03-09-2022 14:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 03-09-2022 14:00

Učionica12

Učionica13

Osnovi ekonomije (Bol. 16) dr Dejan Đurić 30-08-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Poslovna statistika (Bol. 20 dls) dr Nataša Papić Blagojević 08-09-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Veronika Boškov 05-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Javne finansije (Bol. 12) dr Dejan Živkov 05-09-2022 17:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 06-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 06-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 06-09-2022 13:30

Učionica12

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 06-09-2022 13:30

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 06-09-2022 13:30

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 20 dls) Danijela Čolić 06-09-2022 13:30

Učionica12

Učionica13

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – SS) dr Željko Račić 30-08-2022 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Dejan Đurić 30-08-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Tehnike međunarodnog poslovanja (Pre Bol.) dr Jelena Damnjanović 31-08-2022 16:00

Amfiteatar1

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 08-09-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Softverski inženjering (Pre Bol.) dr Đorđe Pržulj 01-09-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica7

Multimedijalni sistemi (Bol. 16) dr Jasmina Novaković 09-09-2022 11:30

Laboratorija 4

Učionica7

Nacionalna ekonomija (Bol. 20 dls) dr Dejan Đurić 30-08-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 09-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Psihologija (Bol. 17) dr Maja Vukadinović 01-09-2022 17:00

Učionica13

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 01-09-2022 09:00

Učionica9

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Jovan Njegić 09-09-2022 15:00

Učionica16

Poslovne strategije (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 09-09-2022 12:00

Učionica14_KP

Ekološki menadžment (Bol. 20 dls) dr Slaviša Đukanović 09-09-2022 12:00

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 09-09-2022 12:00

Učionica14_KP

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 10-09-2022 12:00

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Milijana Roganović 02-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica9

Menadžment usluga (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 02-09-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Međunarodna trgovina (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 02-09-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Preduzetničke finansije (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 03-09-2022 14:00

Učionica12

Učionica13

Računovodstvo (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 07-09-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Dajana Ercegovac 07-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 07-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Boris Kuzman 07-09-2022 12:00

Učionica12

Učionica13

Posebni oblici turizma (Bol. 17) dr Aleksandra Dragin 08-09-2022 09:00

Učionica12

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 08-09-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Branka Maksimović 05-09-2022 09:00

Učionica14

Turistička geografija (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 09-09-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Ekološki menadžment (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 09-09-2022 12:00

Učionica14_KP

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 09-09-2022 12:00

Učionica14_KP

Teorija grafova (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 10-09-2022 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 09-09-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 30-08-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 30-08-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2