Nastavnik Zvanje Kancelarija
Damnjanović dr Jelena
Direktor
Profesor strukovnih studija
KABINET 10
Papić Blagojević dr Nataša
Pomoćnik direktora za nastavu
Profesor strukovnih studija
KABINET 17
Marošan dr Zoran
Pomoćnik direktora za informacioni sistem
Profesor strukovnih studija
KABINET 29
Komnenić dr Biserka
Pomoćnik direktora za međunarodnu saradnju
Profesor strukovnih studija
KABINET 14
Tomašević Stevan
Koordinator za nastavu
Asistent
KABINET 17
Japundžić dr Miloš
Koordinator za informacioni sistem
Profesor strukovnih studija
KABINET 31
Jošanov Vrgović dr Ivana
Koordinator tima za marketing
Predavač
KABINET 13
Đurić Kuzmanović dr Tatjana
Redovni profesor Univerziteta
Profesor strukovnih studija
KABINET 44
Jovanović dr Miroslav
Redovni profesor Univerziteta
KABINET 32
Vuksanović dr Gordana
Redovni profesor Univerziteta
Profesor strukovnih studija
KABINET 15
Jovičić dr Dragoljub
Vanredni profesor Univerziteta
Profesor strukovnih studija
KABINET 37
Kuzman dr Boris
Vanredni profesor Univerziteta
KABINET 12
Ljubojević dr Gordana
Vanredni profesor Univerziteta
Profesor strukovnih studija
KABINET 45
Zakić Vladimir
Vanredni profesor Univerziteta
KABINET 34
Đorđević dr Slaviša
Docent
Profesor strukovnih studija
KABINET 37
Đurić dr Dejan
Docent
Profesor strukovnih studija
KABINET 34
Klašnja Milićević dr Aleksandra
Docent
KABINET 6
Bikicki dr Nataša
Profesor strukovnih studija
KABINET 27
Borović dr Natalija
Profesor strukovnih studija
Boškov dr Veronika
Profesor strukovnih studija
KABINET 25
Bošković dr Tatjana
Profesor strukovnih studija
KABINET 3
Ćuzović dr Đorđe
Profesor strukovnih studija
KABINET 7
Đukanović dr Slaviša
Profesor strukovnih studija
KABINET 3
Gajić dr Tamara
Profesor strukovnih studija
KABINET 4
Jočić dr Dragan
Profesor strukovnih studija
KABINET 38
Jović dr Ljiljana
Profesor strukovnih studija
KABINET 43
Jovin dr Slobodanka
Profesor strukovnih studija
KABINET 26
Krunić dr Vlado
Profesor strukovnih studija
KABINET 41
Latinović dr Branko
Profesor strukovnih studija
KABINET 42
Lončar dr Sanja
Profesor strukovnih studija
KABINET 17
Lukač dr Dragan
Profesor strukovnih studija
KABINET 31
Maksimović dr Branka
Profesor strukovnih studija
KABINET 5
Njegić dr Jovan
Profesor strukovnih studija
KABINET 11
Paunović dr Branka
Profesor strukovnih studija
KABINET 41
Pavlović dr Nataša
Profesor strukovnih studija
KABINET 42
Račić dr Željko
Profesor strukovnih studija
KABINET 7
Savić dr Ninoslava
Profesor strukovnih studija
KABINET 43
Šolak dr Zdravko
Profesor strukovnih studija
KABINET 38
Vukadinović dr Maja
Profesor strukovnih studija
KABINET 13
Vuković dr Marija
Profesor strukovnih studija
KABINET 35
Jovičić Vuković dr Ana
Predavač
KABINET 13
Kovačević Berleković dr Bojana
Predavač
KABINET 4
Mihajlović mr Mila
Predavač
KABINET 30
Mrkša dr Milutin
Predavač
KABINET 4
Pavkov dr Ivan
Predavač
KABINET 5
Peković dr Drinka
Predavač
KABINET 28
Ranitović dr Predrag
Predavač
KABINET 29
Roganović dr Milijana
Predavač
KABINET 16
Salai mr Leonard
Predavač
KABINET 25
Stankov dr Biljana
Predavač
KABINET 16
Vlaović Begović mr Sanja
Predavač
KABINET 26
Vujko dr Aleksandra
Predavač
KABINET 4
Živkov dr Dejan
Predavač
KABINET 35
Bolesnikov Dragana
Asistent
KABINET 6
Dumeljić Jelena
Asistent
KABINET 2
Ercegovac Dajana
Asistent
KABINET 36
Gašević Dragana
Asistent
KABINET 33
Kočić Vugdelija Vesna
Asistent
KABINET 6
Milić Dragana
Asistent
KABINET 3
Obradović Jelena
Asistent
KABINET 2
Spasojević Ana
Asistent
KABINET 3
Sredojević Dejan
Asistent
KABINET 15
Tomašević Dragana
Asistent
KABINET 33
Tomić Jovana
Asistent
KABINET 2
Vranješ Marija
Asistent
KABINET 2
Kisin Nina
Nastavnik stranog jezika
KABINET 15
Maja Lemajić
Nastavnik stranog jezika
KABINET 16
Martinović Barbul Ivana
Nastavnik stranog jezika
KABINET 27
Popović Tamara
Nastavnik stranog jezika
KABINET 28
Verežan Tamara
Nastavnik stranog jezika
KABINET 36
Zorica Samardžić Ivana
Nastavnik stranog jezika
KABINET 33
Stanković dr Željko
Profesor
KABINET 42
Milošević Isidora
Nastavnik veština
KABINET 13
Momčilović Mirela
Nastavnik veština
KABINET 30