Nastavnik Zvanje Kancelarija
Damnjanović dr Jelena
Direktor
Profesor strukovnih studija
KABINET 10
Papić Blagojević dr Nataša
Pomoćnik direktora za nastavu
Profesor strukovnih studija
KABINET 17
Lončar dr Sanja
Pomoćnik direktora za informacioni sistem
Profesor strukovnih studija
KABINET 30
Komnenić dr Biserka
Pomoćnik direktora za razvoj i međunarodnu saradnju
Profesor strukovnih studija
KABINET 14
Tomašević Stevan
Koordinator za nastavu
Asistent
KABINET 17
Japundžić dr Miloš
Koordinator za informacioni sistem
Profesor strukovnih studija
KABINET 31
Roganović dr Milijana
Koordinator za marketing
Predavač
KABINET 16
Paunović dr Branka
Koordinator za stručnu praksu
Profesor strukovnih studija
KABINET 41
Jovanović dr Miroslav
Redovni profesor
KABINET 32
Pržulj dr Đorđe
Vanredni profesor
Kuzman dr Boris
Vanredni profesor
KABINET 12
Ljubojević dr Gordana
Vanredni profesor
Profesor strukovnih studija
KABINET 45
Zakić dr Vladimir
Vanredni profesor
KABINET 34
Bikicki dr Nataša
Profesor strukovnih studija
KABINET 27
Borović dr Natalija
Profesor strukovnih studija
KABINET 42
Boškov dr Veronika
Profesor strukovnih studija
KABINET 25
Bošković dr Tatjana
Profesor strukovnih studija
KABINET 3
Ćuzović dr Đorđe
Profesor strukovnih studija
KABINET 7
Marković dr Suzana
Profesor strukovnih studija
KABINET 7
Đukanović dr Slaviša
Profesor strukovnih studija
KABINET 3
Đurić dr Dejan
Profesor strukovnih studija
KABINET 34
Đurić Kuzmanović dr Tatjana
Profesor strukovnih studija
KABINET 44
Gajić dr Tamara
Profesor strukovnih studija
KABINET 4
Jović dr Ljiljana
Profesor strukovnih studija
KABINET 43
Jovičić dr Dragoljub
Profesor strukovnih studija
KABINET 37
Jovin dr Slobodanka
Profesor strukovnih studija
KABINET 26
Kovačević Berleković dr Bojana
Profesor strukovnih studija
KABINET 4
Latinović dr Branko
Profesor strukovnih studija
KABINET 42
Maksimović dr Branka
Profesor strukovnih studija
KABINET 5
Marošan dr Zoran
Profesor strukovnih studija
KABINET 29
Njegić dr Jovan
Profesor strukovnih studija
KABINET 11
Pavlović dr Nataša
Profesor strukovnih studija
KABINET 42
Račić dr Željko
Profesor strukovnih studija
KABINET 7
Savić dr Ninoslava
Profesor strukovnih studija
KABINET 43
Šolak dr Zdravko
Profesor strukovnih studija
KABINET 38
Stanković dr Željko
Profesor strukovnih studija
KABINET 42
Vukadinović dr Maja
Profesor strukovnih studija
KABINET 13
Vuković dr Marija
Profesor strukovnih studija
KABINET 35
Vuksanović dr Gordana
Profesor strukovnih studija
KABINET 15
Čolić Danijela
Predavač
KABINET 33
Jošanov Vrgović dr Ivana
Predavač
KABINET 13
Jovičić Vuković dr Ana
Predavač
KABINET 13
Milić dr Dragana
Predavač
KABINET 3
Mrkša dr Milutin
Predavač
KABINET 4
Pavkov dr Ivan
Predavač
KABINET 5
Ranitović dr Predrag
Predavač
KABINET 29
Stankov dr Biljana
Predavač
KABINET 16
Vlaović Begović mr Sanja
Predavač
KABINET 26
Vujko dr Aleksandra
Predavač
KABINET 4
Živkov dr Dejan
Predavač
KABINET 35
Bolesnikov Dragana
Asistent
KABINET 6
Dumeljić Jelena
Asistent
KABINET 2
Ercegovac Dajana
Asistent
KABINET 36
Futo Vugdelija Vesna
Asistent
KABINET 6
Gašević Dragana
Asistent
KABINET 33
Obradović Jelena
Asistent
KABINET 2
Spasojević Ana
Asistent
KABINET 3
Tomašević Dragana
Asistent
KABINET 33
Vranješ Marija
Asistent
KABINET 2
Grbić Ilija
Saradnik u nastavi
Stanković Milan
Saradnik u nastavi
Kisin Nina
Nastavnik stranog jezika
KABINET 15
Verežan Tamara
Nastavnik stranog jezika
KABINET 36
Zorica Samardžić Ivana
Nastavnik stranog jezika
KABINET 33
Milošević Isidora
Nastavnik veština
KABINET 16
Momčilović Mirela
Nastavnik veština
KABINET 30