Nastavnik Zvanje Kancelarija
Damnjanović dr Jelena
Direktor
Profesor strukovnih studija
KABINET 10
Papić Blagojević dr Nataša
Pomoćnik direktora za nastavu
Profesor strukovnih studija
KABINET 17
Lončar dr Sanja
Pomoćnik direktora za informacioni sistem
Profesor strukovnih studija
KABINET 30
Komnenić dr Biserka
Pomoćnik direktora za razvoj i međunarodnu saradnju
Profesor strukovnih studija
KABINET 14
Tomašević Stevan
Koordinator za nastavu
Asistent
KABINET 17
Japundžić dr Miloš
Koordinator za informacioni sistem
Profesor strukovnih studija
KABINET 31
Roganović dr Milijana
Koordinator za marketing
Predavač
KABINET 16
Paunović dr Branka
Koordinator za stručnu praksu
Profesor strukovnih studija
KABINET 41
Marković Suzana

KABINET 7
Jovanović dr Miroslav
Redovni profesor
KABINET 32
Kuzman dr Boris
Vanredni profesor
KABINET 12
Ljubojević dr Gordana
Vanredni profesor
Profesor strukovnih studija
KABINET 45
Zakić Vladimir
Vanredni profesor
KABINET 34
Đorđević dr Slaviša
Docent
Profesor strukovnih studija
KABINET 37
Klašnja Milićević dr Aleksandra
Docent
KABINET 6
Bikicki dr Nataša
Profesor strukovnih studija
KABINET 27
Borović dr Natalija
Profesor strukovnih studija
KABINET 42
Boškov dr Veronika
Profesor strukovnih studija
KABINET 25
Bošković dr Tatjana
Profesor strukovnih studija
KABINET 3
Ćuzović dr Đorđe
Profesor strukovnih studija
KABINET 7
Đukanović dr Slaviša
Profesor strukovnih studija
KABINET 3
Đurić dr Dejan
Profesor strukovnih studija
KABINET 34
Đurić Kuzmanović dr Tatjana
Profesor strukovnih studija
KABINET 44
Gajić dr Tamara
Profesor strukovnih studija
KABINET 4
Jović dr Ljiljana
Profesor strukovnih studija
KABINET 43
Jovičić dr Dragoljub
Profesor strukovnih studija
KABINET 37
Jovin dr Slobodanka
Profesor strukovnih studija
KABINET 26
Latinović dr Branko
Profesor strukovnih studija
KABINET 42
Maksimović dr Branka
Profesor strukovnih studija
KABINET 5
Marošan dr Zoran
Profesor strukovnih studija
KABINET 29
Njegić dr Jovan
Profesor strukovnih studija
KABINET 11
Pavlović dr Nataša
Profesor strukovnih studija
KABINET 42
Račić dr Željko
Profesor strukovnih studija
KABINET 7
Savić dr Ninoslava
Profesor strukovnih studija
KABINET 43
Šolak dr Zdravko
Profesor strukovnih studija
KABINET 38
Stanković dr Željko
Profesor strukovnih studija
KABINET 42
Vukadinović dr Maja
Profesor strukovnih studija
KABINET 13
Vuković dr Marija
Profesor strukovnih studija
KABINET 35
Vuksanović dr Gordana
Profesor strukovnih studija
KABINET 15
Čolić Danijela
Predavač
KABINET 33
Jošanov Vrgović dr Ivana
Predavač
KABINET 13
Jovičić Vuković dr Ana
Predavač
KABINET 13
Kovačević Berleković dr Bojana
Predavač
KABINET 4
Mihajlović mr Mila
Predavač
KABINET 30
Mrkša dr Milutin
Predavač
KABINET 4
Pavkov dr Ivan
Predavač
KABINET 5
Ranitović dr Predrag
Predavač
KABINET 29
Salai mr Leonard
Predavač
KABINET 25
Stankov dr Biljana
Predavač
KABINET 16
Vlaović Begović mr Sanja
Predavač
KABINET 26
Vujko dr Aleksandra
Predavač
KABINET 4
Živkov dr Dejan
Predavač
KABINET 35
Bolesnikov Dragana
Asistent
KABINET 6
Dumeljić Jelena
Asistent
KABINET 2
Ercegovac Dajana
Asistent
KABINET 36
Gašević Dragana
Asistent
KABINET 33
Milić Dragana
Asistent
KABINET 3
Obradović Jelena
Asistent
KABINET 2
Spasojević Ana
Asistent
KABINET 3
Stojić Ivan
Asistent
Tomašević Dragana
Asistent
KABINET 33
Vasiljević Marko
Asistent
Vranješ Marija
Asistent
KABINET 2
Vesna Vugdelija
Asistent
KABINET 6
Kisin Nina
Nastavnik stranog jezika
KABINET 15
Popović Tamara
Nastavnik stranog jezika
KABINET 28
Verežan Tamara
Nastavnik stranog jezika
KABINET 36
Zorica Samardžić Ivana
Nastavnik stranog jezika
KABINET 33
Milošević Isidora
Nastavnik veština
KABINET 13
Momčilović Mirela
Nastavnik veština
KABINET 30